Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 70 năm Chiên thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 – 03/10/2020)"

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 70 năm Chiên thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 – 03/10/2020)"

Thời gian còn lại của cuộc thi
Thông báo của ban tổ chức
TOP thí sinh
  • Đoàn Minh Châu

    Xóm 7-Xã Vĩnh Quang-Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng
  • Đoàn Văn Chuyên

    Xã Vĩnh Quang-Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng
  • Đoàn Minh Châu

    Phường Hợp Giang-Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng